REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/26136

Resource type: 3D, photo360

Fotografia obrotowa redukcyjnego tachimetru kodowego Carl Zeiss Jena Recota

View

Resource metadata

Title Fotografia obrotowa redukcyjnego tachimetru kodowego Carl Zeiss Jena Recota
Persons Authors: Sylwia Marczak
Cocreators: Jakub Łuczak (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Redukcyjny tachimetr kodowy Carl Zeiss Jena Recota.
Kraj produkcji: Niemcy (NRD).
Przeznaczenie: Instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości. (Polish)
Comments: 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki
Keywords "geodezyjne pomiary"@pl, "Geodezja"@pl, "pomiary geodezyjne"@pl, "tachimetria"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)
Destination group: teachers, students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: aparat Nikon D810
Software used: Adobe Photoshop
Place of object creation: Niemcy (NRD)
Time of object creation: II poł. XX wieku
Producer of scanned object: Carl Zeiss Jena
Object material: metal
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jakub Łuczak
Availability date: 14-12-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sylwia Marczak. Fotografia obrotowa redukcyjnego tachimetru kodowego Carl Zeiss Jena Recota. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Plansza edukacyjna dot. teodolitu Wichmann-Werke

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Perkoz rdzawoszyi - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Mącznik młynarek (larwy)/smak owadów

Anna Żołnierczyk, Sylwia Marczak, Adrian Kulik, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

17. Jajo kurze - wadliwe - 360

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

SKN Entomologów "Skorek" - XVII Dzień Aktywności Studenckiej 2018 r.

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Plansza edukacyjna dot. niwelatora hydrostatycznego Freiberger Präzisionsmechanik

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more