REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/25874

Resource type: 3D, photo360

Opryskiwacz ogrodowy ręczny - foto 360

View

Resource metadata

Title Opryskiwacz ogrodowy ręczny - foto 360
Persons Authors: Sylwia Marczak
Cocreators: Maria Krupska (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Opryskiwacz ogrodowy ręczny z 1926 roku.

Eksponat Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Nr inw. P-120/5/9) (Polish)
Comments: 12. Kolekcja Eksponatów Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Keywords "opryskiwacz polowy"@pl, "Opryskiwacz"@pl, "opryskiwacz sadowniczy"@pl, "nawadnianie rolnicze"@pl, "Nawadnianie obszarów rolniczych"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych / ogrodnictwo (2011)
Destination group: scientists, teachers, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: Nikon D810
Software used: Adobe Photoshop
Time of object creation: 1926
Object material: metal
Real object width: 15 cm
Real object height: 35 cm
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Maria Krupska
Availability date: 21-12-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sylwia Marczak. Opryskiwacz ogrodowy ręczny - foto 360. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Perkoz rdzawoszyi - fotografia obrotowa eksponatu taksydermicznego

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / zootechnika (2011)

Mącznik młynarek (larwy)/smak owadów

Anna Żołnierczyk, Sylwia Marczak, Adrian Kulik, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2011)

Fotografia obrotowa redukcyjnego tachimetru kodowego Carl Zeiss Jena Recota

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

17. Jajo kurze - wadliwe - 360

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / technologia żywności i żywienia (2018)

SKN Entomologów "Skorek" - XVII Dzień Aktywności Studenckiej 2018 r.

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Plansza edukacyjna dot. niwelatora hydrostatycznego Freiberger Präzisionsmechanik

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more