REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/48270

Resource type: other document

Opracowanie koncepcji przestrzennej aglomeracji wrocławskiej z zastosowaniem metod numerycznych

View

Resource metadata

Title Opracowanie koncepcji przestrzennej aglomeracji wrocławskiej z zastosowaniem metod numerycznych
Persons Authors: Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, Jan Kowalski, Katarzyna Kwaśniewska, Leszek Piskorz, Romuald Pustelnik, Mieczysław Sidor, Joanna Zagożdżon
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Niniejszy raport przedstawia koncepcję planu kierunkowego rozwoju aglomeracji wrocławskiej. Opiera się z jednej strona na obszernych studiach możliwości zainwestowania terenów otaczających obecny obszar miasta Wrocławia, opracowanych przez Pracownię Urbanistyczną Wrocławia (Aktualnie Biuro Rozwoju Wrocławia), z drugiej strony na pewnych przesłankach wywodzących się z ogólnej teorii procesów urbanizacyjnych oraz związanej z nią interpretacji zjawisk zachodzących w rejonie aglomeracji wrocławskiej. (Polish)
Keywords "planowanie przestrzenne"@pl, "aglomeracja wrocławska"@pl, "metody numeryczne"@pl, "urbanistyka"@pl, "gospodarka przestrzenna"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 1972
Number of pages: 130
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Tymon Dmochowski
Availability date: 02-10-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Tadeusz Zipser, Maciej Dobrowolski, Jan Kowalski, Katarzyna Kwaśniewska, Leszek Piskorz, Romuald Pustelnik, Mieczysław Sidor, Joanna Zagożdżon. Opracowanie koncepcji przestrzennej aglomeracji wrocławskiej z zastosowaniem metod numerycznych. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Modelowanie pomp/mieszalników - inercjalny i nieinercjalny układ odniesienia

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Modelowanie komputerowe w badaniach zjawisk koncentracji w systemie osadniczym 1963-1994

Tadeusz Zipser, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more