REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82825

Resource type: article, chapter

Nowe spojrzenie na immunizację (RB-1995-37-05)

View

Resource metadata

Title Nowe spojrzenie na immunizację (RB-1995-37-05)
Persons Authors: Leszek Saturnin Zaremba
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Podstawową rolę w immunizacji portfela obligacji na zmiany stóp procentowych odgrywa ich średni czas wykupu. Praca opisuje to pojęcie, podając zarówno znane fakty jak i nowe zależności, które są tutaj udowodnione. Pokazano, jak opisane rezultaty dotyczące czasu trwania można wykorzystać w immunizacji, czyli metodzie pozwalającej wypełnić określone zobowiązania finansowe w ustalonym momencie w przyszłości, bez względu na zmiany stóp procentowych. Rozważono przypadek okresowego oraz ciągłego sposobu naliczania oprocentowania. (Polish)
Keywords "immunization problem"@en, "zmiany stóp procentowych"@pl, "czas trwania obligacji"@pl, "interest rates shifts"@en, "problem immunizacji"@pl, "bond portfolio"@en, "portfel obligacji"@pl, "bond's duration"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1995-37-05
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1995
From page: 1
To page: 8
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Leszek Saturnin Zaremba. Nowe spojrzenie na immunizację (RB-1995-37-05). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Optimal portfolio choice under a liability constraint (RB-1996-57)

Włodzimierz Smoleński, Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Immunization in case of proportional shifts in spot rates and mispriced bonds (RB-1995-37-03)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Construction of a K-immunization strategy with the highest convexity (RB-1995-99-02)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. New formulas for immunizing durations. (RB-1999-79-01)

Leszek Zaremba, Grzegorz Rządkowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more