REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73241

Resource type: dataset, database

Nanocząstki złota i srebra naniesione na podłoża krzemowe

View

Resource metadata

Title Nanocząstki złota i srebra naniesione na podłoża krzemowe
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska, Helena Teterycz, Maciej Krawczyk, Ryszard Korbutowicz
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór danych zawiera obrazy SEM nanocząstek złota oraz nanocząstek srebra naniesionych na podłoża krzemowe. Nanocząstki srebra otrzymane były wg metody chronionej zgłoszeniem patentowym: H. Teterycz, P. Suchorska-Woźniak, O. Rac-Rumijowska, M. Fiedot, Ekologiczny sposób syntezy nanocząstek srebra, 14.07.2015 PL 413123, natomiast nanocząstki złota wg metody: H. Teterycz, D. Oleś, T. Koźlecki, I. Polowczyk, O. Rac-Rumijowska, M. Fiedot-Toboła, P. Halek, G. Halek, K. Wiśniewski, Sposób syntezowania nanocząstek złota. Zgłosz. pat. nr P 395976 z 16.08.2011.
Opis procedury modyfikacji podłoży nanocząstkami został przedstawiony w publikacji Krawczyk, M., Suchorska-Woźniak, P., Szukiewicz, R., Kuchowicz, M., Korbutowicz, R., & Teterycz, H. (2021). Morphology of Ga2O3 nanowires and their sensitivity to volatile organic compounds. Nanomaterials, 11(2), 456.
Opis próbek i załączonych obrazów został przestawiony w pliku - opis próbek. (Polish)
Keywords "Złoto koloidalne"@pl, "zarodkowanie kryształów"@pl, "nanocząstki srebra"@pl, "nanocząstki złota"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2020
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 12-07-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska, Helena Teterycz, Maciej Krawczyk, Ryszard Korbutowicz. Nanocząstki złota i srebra naniesione na podłoża krzemowe. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Włókna poliakrylonitrylowe modyfikowane nanocząstkami srebra

Olga Rac-Rumijowska, Helena Teterycz, Marta Fiedot, Iwona Karbownik, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Wykład Fotonika. Techniki wytwarzania struktur półprzewodnikowych

Ryszard Korbutowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Wykład Miernictwo elementów optoelektronicznych. Ogniwa słoneczne

Ryszard Korbutowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Wykład Zastosowania optoelektroniki. Wstęp

Ryszard Korbutowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more