REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74721

Resource type: article, chapter

Multimedialne systemy radiodostępowe

View

Resource metadata

Title Multimedialne systemy radiodostępowe
Persons Authors: Marian Wrażeń
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Referat zawiera charakterystykę komunikacji multimedialnej, zwłaszcza jej podstawowych obszarów obejmujących zbieranie (capturing) informacji multimedialnej, jej transmisję i zobrazowanie. Zdefiniowany system multimedialny obejmuje obiekty medialne zależne i niezależne od czasu. Systemy radiodostępowe umożliwiają dostęp do usług sieci szkieletowych, udostępniając użytkownikom mobilnym pakiet usług multimedialnych. Powszechny dostęp do sieci Internet, rozwój rynku realizującego usługi zdalnie poprzez sieć wymiany danych spowodowały wzrost zapotrzebowania również na systemy łączności bezprzewodowej, które są nie tylko alternatywą dla sieci przewodowych, ale w wielu przypadkach ich stosowanie jest wręcz konieczne, np. łączność w ruchu. Zdefiniowanie styków międzysystemowych pozwoli na integrację systemu telekomunikacyjnego i niezależność dostępu do usług od wykorzystywanego zasobu dostępowego. Bezprzewodowe systemy dostępowe są wykorzystywane zarówno przez prywatnych abonentów systemów komercyjnych, jak i przez użytkowników specjalnych, takich jak banki, policja, wojsko. (Polish)
Keywords "dostęp radiowy"@pl, "multimedia"@pl, "systemy multimedialne"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: VI Ogólnopolska Konferencja Warsztaty ISDN - Wrocław 2003
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2003
From page: 211
To page: 226
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 07-10-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Marian Wrażeń. Multimedialne systemy radiodostępowe. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Multimedia w pracy trenera - surówka

Andrzej Nowak, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Programiści a multimedia

Anna Geryn, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Multimedia w sieci IP

Janusz Klink, presentation, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Multimedia w pracy trenera

Andrzej Nowak, video, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Systemy dostępowe z jednolitym czasem

Marian Wrażeń, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Doświadczenie eksperckie - Andrzej Nowak

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more