Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
Bericht über die Excursion nach Schlesien von Studirenden der Technischen Hochschule [Abtheilung III] zu Berlin im Sommer 1881

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Kamienie żarnowe do rozcierania rud ze stanowiska nr 8 w Dąbrowie Górniczej-Łośniu

Aldona Garbacz-Klempka, Łukasz Karwowski, Dariusz Rozmus, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Rozwój elektryfikacji kopalń węgla kamiennego

Stefan Gierlotka, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Začátky dolování v Jáchymově, založení města a mincovní práva Šliků ve světle politických jednání a písemných pramenů

Andrea Huczmanová, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Międzynarodowa konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych Wieliczka-Bochnia 2018

Paweł Zagożdżon, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Towarzystwo Kopalń Węgla „Flora” spółka akcyjna w Dąbrowie Górniczej

Wiesław Kotarba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Königliches Steinkohlen-Bergwerk: Königin Luise bei Zabrze O.-S.

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Glisno - zapomniane uzdrowisko oparte na węglu brunatnym

Agnieszka Gontaszewska, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)

Nie-zrównoważony rynek mieszkaniowy w Polsce. Analiza danych statystycznych i wskaźnik energii wbudowanej w pieniądz jako nowe narzędzie oceny zrównoważenia

Krzysztof Cebrat, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Wstępne wyniki rozpoznania reliktów eksploatacji i obróbki piaskowców na obszarze Gór Stołowych

Katarzyna Zagożdżon, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)