REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/47252

Resource type: article, chapter

Rozwój elektryfikacji kopalń węgla kamiennego

View

Resource metadata

Title Rozwój elektryfikacji kopalń węgla kamiennego
Persons Authors: Stefan Gierlotka
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami).
Górnictwo od najdawniejszych czasów odgrywało znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym świata. (Polish)
Keywords "elektryfikacja"@pl, "elektrotechnika"@pl, "historia"@pl, "historia górnictwa"@pl, "górnictwo"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / górnictwo i geologia inżynierska (2011)
Destination group: general public, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Hereditas Minariorum
Numbering: Vol. III
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2016
From page: 225
To page: 236
ISSN: 2391-9450
Resource language: Polish
Identifiers: DOI: 10.5277/hm160313
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Magdalena Kruczek
Availability date: 29-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Stefan Gierlotka. Rozwój elektryfikacji kopalń węgla kamiennego. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przegląd Elektrotechniczny. 1936, Rok XVIII, Zeszyt 10

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Przegląd Radjotechniczny. 1929, Rok VII, Zeszyt 17-18

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Przegląd Elektrotechniczny. 1929, Rok XI, Zeszyt 24

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Przegląd Elektrotechniczny. 1931, Rok XIII, Zeszyt 17

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Przegląd Radjotechniczny. 1937, Rok XV, Zeszyt 19-20

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

See more