Authors: M / Joanna Malicka-Wąsowska

Filter
Page of  2 (13 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Problemy sekwencyjne w systemach kooperujących stechiometrycznie (PD-1976-04)

Joanna Malicka-Wąsowska, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Delimitacja regionów węzłowych (RB-1995-21-02)

Joanna Malicka-Wąsowska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Metody matematyczne analiz dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych.System komputerowy region do podziału obszaru na określoną liczbę spójnych regionów (RB-1993-14-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Systemy eksperckie i ich zastosowanie do rozwoju infrastruktury (RB-1996-77)

Joanna Malicka-Wąsowska, Piotr Staniewski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Entropia w systemach regionalnych (RB-1995-21-01)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Metody analizy systemowej i zarządzania. Modelling regional socio-economic systems during transition (RB-1997-36-02)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Metody analizy systemowej i zarządzania. Reinżyniernia polskiego rolnictwa w aspekcie polityki rolnej UE (na przykładzie wybranych województw (RB-1998-64-01)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, B. Baran-Jarosz, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Metody matematyczne analiz dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych.Problemy regionalizacji węzłowej (RB-1993-14-02)

Joanna Malicka-Wąsowska, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Analiza dynamiczno-przestrzennych zjawisk gospodarczych w regionie.Komputerowe wspomaganie planowania rozwoju regionów (RB-2000-67-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

System informatyczny zarządzania gospodarką zanieczyszczeniami w aglomeracji miejskiej (na przykładzie Trójmiasta) (RB-1995-21-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Page of  2 (13 results)
Results on page