REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/81909

Resource type: dataset, database

Łączenie ceramiki LTCC ze szkłem poprzez warstwę szkliwa

View

Resource metadata

Title Łączenie ceramiki LTCC ze szkłem poprzez warstwę szkliwa
Persons Authors: Witold Nawrot
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór danych przedstawia efekty łączenia wybranych szkieł z ceramiką współwypalaną niskotemperaturowo (LTCC), poprzez warstwę szkliwa, w celu zapewnienia możliwości enkapsulacji warstw wrażliwych temperaturowo z zachowaniem transparentności optycznej w szerokim zakresie długości fal. Sposób łączenia jest przedstawiony w pliku graficznym "Manufacturing process.png". Polega na selektywnym spiekaniu szkliwa przez warstwę szkła, za pomocą lasera. Większość przedstawionych wyników, będących rezultatami pierwszych prób została uzyskana poprzez spiekanie szkliwa w piecu komorowym.
Zbiór zawiera pliki:
Graph.pdf - zestawienie dostępnych modeli szkła optycznego pod względem transmisyjności optycznej i dopasowania współczynnika rozszerzalności termicznej do ceramiki LTCC DuPont Green Tape 951 (DP951);
Bonding soda-lime glass to LTCC through glaze layer.mp4 - nagranie przedstawiające wytrzymałość połączenia ceramiki LTCC ze szkłem sodowo-wapiennym przy wysokich prędkościach przepływu;
Soda-lime glass.jpg, Soda-lime glass.mp4 - widok po spiekaniu i nagranie z próby szczelności dla połączenia ceramiki LTCC ze szkłem sodowo-wapiennym;
N-KZFS2.jpg, N-KZFS2.mp4 - widok po spiekaniu i nagranie z próby szczelności dla połączenia ceramiki LTCC ze szkłem optycznym Schott N-KZFS2;
LAFN-7.jpg - widok po spiekaniu dla połączenia ceramiki LTCC ze szkłem Schott LAFN-7. (Polish)
Keywords "łączenie"@pl, "mikrosystem przepływowy"@pl, "mikrosystem optyczny"@pl, "szkło optyczne"@pl, "ceramika LTCC"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Resource language: Polish
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Witold Nawrot
Availability date: 04-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Witold Nawrot. Łączenie ceramiki LTCC ze szkłem poprzez warstwę szkliwa. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przekroje mikrokanałów wykonanych metodą ceramicznego druku 3D

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Model mikrosystemu do pomiaru absorbancji z mikroprzepływowym mieszalnikiem spiralnym

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Analiza termiczna materiałów polimerowych i polimerowo-ceramicznych do druku 3D metodą stereolitografii

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Proces technologiczny LTCC

Arkadiusz Dąbrowski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Mikrosystem: komora testowa do testów wytrzymałości ciśnieniowej

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more