REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/24452

Resource type: 3D, foto360

Fotografia obrotowa teodolitu precyzyjnego WILD T3

Widok

Resource metadata

Title Fotografia obrotowa teodolitu precyzyjnego WILD T3
Persons Authors: Sylwia Marczak
Cocreators: Jakub Łuczak (Other)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Teodolit precyzyjny WILD T3.
Kraj produkcji: Szwajcaria.
Przeznaczenie: instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru kątów poziomych oraz kątów pionowych. (Polish)
Comments: 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki
Keywords "teodolit"@pl, "pomiary geodezyjne"@pl, "Geodezja"@pl
Classification Resource type: 3D, foto360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)
Destination group: teachers, students, pupils, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of scan/photo creation: 2018
Scanner or camera model: aparat Nikon D810
Software used: Adobe Photoshop
Place of object creation: Szwajcaria
Time of object creation: II poł. XX w.
Object material: metal
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jakub Łuczak
Availability date: 14-12-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Sylwia Marczak. Fotografia obrotowa teodolitu precyzyjnego WILD T3. [3D, foto360] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Plansza edukacyjna dot. teodolitu optycznego Dahlta 010B

Sylwia Marczak, Stanisław Rogowski, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Fotografia obrotowa teodolitu PZO T6

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Model 3D libelli nasadkowej do teodolitu Th2 Freiberg

Paweł Filipiak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Fotografia obrotowa teodolitu Carl Zeiss Jena Theo-010

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Fotografia obrotowa teodolitu optycznego Dahlta 010A

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Fotografia obrotowa teodolitu automatycznego PZO TA6

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more