REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74286

Resource type: article, chapter

Dostosowanie struktury danych i opracowanie formy publikacji kroczących prognoz makroekonomicznych rozwoju Polski (RB-1999-41)

View

Resource metadata

Title Dostosowanie struktury danych i opracowanie formy publikacji kroczących prognoz makroekonomicznych rozwoju Polski (RB-1999-41)
Persons Authors: Janusz Babarowski, Jan Gadomski, Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, Irena Woroniecka-Leciejewicz
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca przedstawia prognozy rozwoju gospodarczego Polski z wykorzystaniem modelu SEMP. Model SEMP jest dynamicznym średniookresowym modelem symulacyjnym gospodarki polskiej, uwzględniającym 6 sektorów i zawierającym ponad 1000 zmiennych szczegółowych, uwzględniających m. in. PKB, konsumpcję, ceny, bezrobocie, bilans handlu zagranicznego i inwestycje. W pracy wykorzystano prognozy kwartalne w sposób kroczący. (Polish)
Keywords "economic forecasts"@en, "model SEMP"@en, "prognozy gospodarcze"@pl, "economic development"@en, "rozwój gospodarczy"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1999-41
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1999
From page: 1
To page: 15
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 26-07-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Janusz Babarowski, Jan Gadomski, Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, Irena Woroniecka-Leciejewicz. Dostosowanie struktury danych i opracowanie formy publikacji kroczących prognoz makroekonomicznych rozwoju Polski (RB-1999-41). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Co mamy do powiedzenia specjalistom od gospodarki (RB-1994-93)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Opracowanie danych statystycznych z okresu 1995-2000 dla potrzeb scenariusza symulacji i kalibracji modelu SEMP. (RB-2000-30)

Jan Gadomski, Jakub Gutenbaum, Michał Inkielman, Hanna Pietkiewicz-Sałdan, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Uwagi na temat wybranych zadań optymalizacji w makroekonomicznych modelach wzrostu (RB-1995-93)

Jakub Gutenbaum, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Modelowanie dynamiki systemu Bankowego (RB-1994-97)

Janusz Babarowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Profile kulturowe a rozwój gospodarczy

Ryszard Jasiński, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk społecznych (2011)

Modelowanie podstawowych procesów dynamicznych w polskim systemie bankowym (RB-1995-98)

Janusz Babarowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more