REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19034

Resource type: other document

Badanie natężenia ruchu na trasie WZ we Wrocławiu metodą dynamiczną

View

Resource metadata

Title Badanie natężenia ruchu na trasie WZ we Wrocławiu metodą dynamiczną
Persons Authors: Tadeusz Zipser
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Kartogramy przedstawiają wyniki pomiarów transportowych dla trasy od Placu Grunwaldzkiego do ulicy Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu.
Załączone kartogramy pokazują natężenie ruchu dla pojazdów nieciężarowych, ciężarowych, autobusów i autokarów oraz jednośladów. Legenda odzwierciedla (w zależności od strony) całkowitą liczbę pojazdów na odcinku, średnią w jednostce czasie i średnią na jednostkę odległości.
Pomiary zostały wykonane nowatorską metodą dynamiczną, której szerszy opis oraz działanie można odnaleźć w numerze 3. czasopisma "Logistyka" (ISSN 1231-5478) wydawanego na płytach DVD, na stronach 4162-4168. (Polish)
Keywords "komunikacja"@pl, "trasa W-Z (Wrocław)"@pl, "dynamiczna metoda badania natężenia ruchu"@pl, "natężenie ruchu drogowego"@pl, "trasa W-Z"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)
Destination group: scientists, teachers, students, pupils, entrepreneurs, public administration, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2015
Number of pages: 12
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Maciej Kamiński
Availability date: 17-09-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Tadeusz Zipser. Badanie natężenia ruchu na trasie WZ we Wrocławiu metodą dynamiczną. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WZM Modelowanie Ruchu: Wnioski dotyczące rozbudowy i przebudowy sieci komunikacji kołowej (26)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Ekspertyza układu komunikacyjnego Wrocławia 1993: Obciążenie odcinków sieci ulicznej ruchem osobowym (rys. 6)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Średnie jednostkowe spływy roczne wód powierzchniowych w Polsce - mapa

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Modelowanie ruchu w sieci ulic w warunkach o ograniczonej przepustowości skrzyżowania

Krzysztof Gasz, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Kogo poprosić o pomoc, zanim odezwę się do sponsorów - patronaty honorowe i medialne. StudentPro Podcast odc. #14

Kamil Nawirski, Natalia Błaszczyk, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

WZM Modelowanie Ruchu: Więźba międzyrejonowa, kategoria ruch dom-praca, ruch całodobowy (29)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more