REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74501

Resource type: article, chapter

Badania efektywności protokołów komunikacyjnych w sieciach komputerowych

View

Resource metadata

Title Badania efektywności protokołów komunikacyjnych w sieciach komputerowych
Persons Authors: Adam Domański
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Efektywność protokołu komunikacyjnego w sieciach komputerowych jest parametrem pozwalającym na określenie ilości bitów nadmiarowych jakie należy wysłać w czasie transmisji pomiędzy dwoma zdalnymi jednostkami. Wysłanie tych bitów zmniejsza szybkość przesyłu informacji, lecz z drugiej strony jest ono niezbędne, aby transmisja mogła zaistnieć. Równocześnie w sieciach komputerowych bardzo rzadko istnieje sytuacja aby za transmisję pomiędzy dwoma węzłami odpowiadał tylko jeden protokół zapewniający kompletną transmisję. Najczęściej jest to jakiś konglomerat protokołów, z których każdy obsługuje komunikację pomiędzy węzłami na poziomie swojej funkcjonalnej warstwy. Na poziomie każdej z tych warstw do informacji wygenerowanej przez aplikację zostaje dołożony nadmiar. Mówiąc o efektywności protokołów nie można pominąć problemu czasu, czyli prędkości z jaką dany bit może być wysłany. (Polish)
Keywords "sieci komputerowe"@pl, "protokół komunikacyjny"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: II Ogólnopolska Konferencja „Internet - Wrocław 2000”
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2000
From page: 38
To page: 42
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 09-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Adam Domański. Badania efektywności protokołów komunikacyjnych w sieciach komputerowych. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sieci komputerowe

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Secure systems and networks

Tomasz Surmacz, book, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Koncepcja wirtualnego laboratorium sieciowego do realizacji zdalnego nauczania przedmiotów teleinformatycznych

Krzysztof Nowicki, Radosław Mieczkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Monitoring systemów pracujących w technologii WiMAX

Kamil Cudnik, Krzysztof Gierłowski, Bogusław Kałka, Krzysztof Nowicki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Niezawodne sieci komputerowe przeznaczone dla systemów telemedycznych

Andrzej Kasprzak, Janusz Klink, Jacek Oko, Krzysztof Walkowiak, Michał Woźniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more