REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74663

Resource type: article, chapter

Niezawodne sieci komputerowe przeznaczone dla systemów telemedycznych

View

Resource metadata

Title Niezawodne sieci komputerowe przeznaczone dla systemów telemedycznych
Persons Authors: Andrzej Kasprzak, Janusz Klink, Jacek Oko, Krzysztof Walkowiak, Michał Woźniak
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Systemy telemedyczne zyskują coraz większe znaczenie w ostatnich latach. Wynika to głównie z rozwoju technologicznego oraz rosnących oczekiwań pacjentów i lekarzy w zakresie stosowania nowoczesnych technologii w medycynie. Systemy telemedyczne muszą się charakteryzować wysoką niezawodnością gwarantującą bezpieczeństwo pacjentów. Dlatego podstawowym wymaganiem stawianym rozwiązaniom sieciowym dla potrzeb systemów telemedycznych jest niezawodność. W prezentowanej pracy przedstawiona zostanie analiza porównawcza istniejących rozwiązań sieci komputerowych pod kątem zapewnienia niezawodnej transmisji danych w systemach telemedycznych. Pod uwagę zostaną wzięte technologie przewodowe i bezprzewodowe stosowane we wszystkich segmentach sieci komputerowych. (Polish)
Keywords "niezawodność"@pl, "sieci komputerowe"@pl, "telemedycyna"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Ogólnopolska Konferencja INTERNET - Wrocław 2009
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2009
From page: 239
To page: 269
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 08-09-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Andrzej Kasprzak, Janusz Klink, Jacek Oko, Krzysztof Walkowiak, Michał Woźniak. Niezawodne sieci komputerowe przeznaczone dla systemów telemedycznych. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem Neubot dla sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wykorzystanie techniki ISDN i systemów dostępowych do realizacji programu ePolska

Jacek Oko, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (4000 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.PL dla sieci PLAY

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Baza z testu narzędziem Neubot dla operatora T-Mobile

Paweł Bardowski, Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

Test narzędziem SpeedTest dla operatora T-Mobile

Paweł Bardowski, Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

See more