REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/27490

Resource type: video

Analiza matematyczna 1. Wykład 51: Asymptoty funkcji (pionowe, poziome, ukośne)

View

Resource metadata

Title Analiza matematyczna 1. Wykład 51: Asymptoty funkcji (pionowe, poziome, ukośne)
Persons Authors: Janusz Górniak
Cocreators: Andrzej Gier (Producer), Krzysztof Nikliborc (Producer)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Wykład poświęcony asymptotom funkcji (pionowym, poziomym i ukośnym) tj. asymptotycznemu zachowaniu funkcji na "krańcach" jej dziedziny. (Polish)
Keywords "e-learning"@pl, "rachunek różniczkowy"@pl, "pochodna funkcji"@pl, "badanie przebiegu zmienności funkcji"@pl, "wklęsłość funkcji"@pl, "wypukłość funkcji"@pl, "asymptoty funkcji"@pl, "ekstrema lokalne"@pl, "punkt przegięcia"@pl, "funkcja"@pl, "matematyka"@pl, "analiza matematyczna"@pl
Classification Resource type: video
Scientific discipline: dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)
Destination group: entrepreneurs, teachers, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2013
Recording length: 00:26:33
Video recording genre or style: educational film
Publisher: TV STYK
Recording producer: TV STYK
Numbering: 51
Characters: Janusz Górniak
Resource language: Polish
Codec: H.264/MPEG-4
Original medium: DVC PRO HD
Technical assessment of material quality: 4
Original video material: material assembled with logo
Sound: stereo
Number of tracks: 2
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Łukasz Ferenc
Availability date: 12-02-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Janusz Górniak. Analiza matematyczna 1. Wykład 51: Asymptoty funkcji (pionowe, poziome, ukośne). [video] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Moodle - poradnik. Część 2: Egzamin w formie wypowiedzi otwartej (scenariusze)

Agnieszka Herczak-Ciara, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 29: Przykłady wybranych funkcji i granic dla tych funkcji

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

See more