REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/15323

Resource type: book

Topologia form strukturalnych: naturalne i tworzone przez człowieka prototypy form konstrukcyjnych w architekturze

View

Resource metadata

Title Topologia form strukturalnych: naturalne i tworzone przez człowieka prototypy form konstrukcyjnych w architekturze
Persons Authors: Romuald Tarczewski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Praca traktuje o wspólnych topologicznych podstawach kształtowania form strukturalnych. Matematyczny język opisu - język formy, pozwala sprowadzić opis form do poziomu podstawowego, do czysto topologicznych relacji występowania, incydencji, walentności, spójności, pozwala odkryć to, co w nich jest wspólne - bazę geometryczną. Traktując formy strukturalne jako system połączonych obiektów różnych klas, odwołujemy się do tych wzorów, widząc w nich prototypy form i korzystając z dostarczanych przez matematyczny język formy, metod opisu i analizy właściwości. Możliwe jest dzięki temu tworzenie modeli topologicznych, które, korzystając z różnych źródeł inspiracji, mogą być interpretowane jako modele form strukturalnych. (Polish)
Keywords "architektura"@pl, "matematyka"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)
Destination group: general public, scientists, students
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2011
Number of pages: 286
ISBN: 978-83-7493-660-6
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 19615
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 14-06-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Romuald Tarczewski. Topologia form strukturalnych: naturalne i tworzone przez człowieka prototypy form konstrukcyjnych w architekturze. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 29: Przykłady wybranych funkcji i granic dla tych funkcji

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Czasopismo Techniczne. 1936, R. 54, Nr 15

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Czasopismo Techniczne. 1933, R. 51, Nr 12

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

See more