REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76428

Resource type: other document

Moodle - poradnik. Część 2: Egzamin w formie wypowiedzi otwartej (scenariusze)

View

Resource metadata

Title Moodle - poradnik. Część 2: Egzamin w formie wypowiedzi otwartej (scenariusze)
Persons Authors: Agnieszka Herczak-Ciara
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Lekcja platformy Moodle dotycząca realizacji zdalnych egzaminów w postaci pytań/zadań otwartych. Przedstawiono możliwe scenariusze. (Polish)
Keywords "egzamin"@pl, "e-learning"@pl, "system E-learning"@pl, "Moodle"@pl, "poradnik"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)
Destination group: general public, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2021-09-01
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agnieszka Herczak-Ciara
Availability date: 10-10-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Agnieszka Herczak-Ciara. Moodle - poradnik. Część 2: Egzamin w formie wypowiedzi otwartej (scenariusze). [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Platforma Moodle - elementy grywalizacji

Agnieszka Herczak-Ciara, presentation, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Moodle - poradnik. Część 1: Egzamin w formie testu pytań zamkniętych (scenariusze)

Agnieszka Herczak-Ciara, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 12: Funkcje trygonometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 29: Przykłady wybranych funkcji i granic dla tych funkcji

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

See more