Authors: S / Ireneusz Sierocki

Filter
Page 1 of 1  (9 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Metoda konstruowania planów współbieżnych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Syntaktyczny warunek współbieżności akcji

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Sekwencyjny, hipotetyczno-dedukcyjny algorytm identyfikacji stanów otoczenia agenta

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Algebraiczny warunek automatycznego generowania planów uniwersalnych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Dowodzenie poprawności planów warunkowych

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Redukcja problemu planowania akcji

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Jak układać klocki: wprowadzenie do teorii reprezentacji problemu planowania akcji

Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Planowanie toru ruchu robota wykorzystujące dyskretny model jego kinematyki

Witold Jacak, Witold Pławszewski, Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Algorytm syntezy akceptora drzew dla celów syntaktycznego rozpoznawania obrazów

Witold Jacak, Ireneusz Sierocki, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Page 1 of 1  (9 results)
Results on page