REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82947

Resource type: dataset, database

Obrazy mikroskopowe nanocząstek złota

View

Resource metadata

Title Obrazy mikroskopowe nanocząstek złota
Persons Authors: Olga Rac-Rumijowska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zbiór danych zawiera wyniki badań nanocząstek złota wykonanych wg metody opisanej w artykule: Rac-Rumijowska, O., Fiedot, M., Suchorska-Woźniak, P., & Teterycz, H. (2017, May). Synthesis of gold nanoparticles with different kinds of stabilizing agents. In Electronics Technology (ISSE), 2017 40th International Spring Seminar on (pp. 1-6). IEEE, która została dodana do zbioru danych.
Obrazy z wysokorozdzielczego transmisyjnego mikroskopu elektronowego (HRTEM) dotyczą tej samej próbki badanej w standardowej technice (opis plików Au_TEM(1-11)) oraz kontrastu materiałowego (opis plików Au_TEM(1-36)). Plik „Au_EDS” przedstawia wynik badań EDS nanocząstek złota, a plik „Au_zdjęcie” fotografię badanego koloidu złota. (Polish)
Keywords "złoto"@pl, "HRTEM"@pl, "nanocząstki złota"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2017
Resource language: English, Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Olga Rac-Rumijowska
Availability date: 20-02-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Olga Rac-Rumijowska. Obrazy mikroskopowe nanocząstek złota. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Osadzanie ZnO na szkle, ITO i krzemie

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

Nanokompozytowe włókna PAN/AgNPs otrzymane metodą elektroprzędzenia

Olga Rac-Rumijowska, Iwona Karbownik, Maciej Krawczyk, Mikołaj Demuth, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Włókna poliakrylonitrylowe domieszkowane nanocząstkami węglowymi

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

ZnO domieszkowany grafenem

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Osadzanie tlenku cynku na tkaninach przewodzących

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria materiałowa (2011)

See more