REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74609

Resource type: article, chapter

Zastosowanie wirtualnego mikroskopu dostępnego przez Internet w nauczaniu patomorfologii

View

Resource metadata

Title Zastosowanie wirtualnego mikroskopu dostępnego przez Internet w nauczaniu patomorfologii
Persons Authors: Janusz Szymaś, Mikael Lundin
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Aktualnym trendem w nauczaniu medycyny jest w coraz większym stopniu wykorzystywanie komputera oraz Internetu. Zwłaszcza Internet jest tym medium, które pozwala na samodzielne studiowanie przedmiotu. Obecnie w patomorfologii jesteśmy świadkami zastępowania klasycznych szklanych preparatów histologicznych i cytologicznych ich pełną reprezentacją cyfrową, uzyskiwaną przez całkowite zeskanowanie tradycyjnego preparatu. Prócz wielu innych zalet, użycie wirtualnego mikroskopu wydaje się być znakomitym narzędziem wspomagającym zajęcia dydaktyczne i pozwalającym studentom na samodzielny dostęp do takiego preparatu przez Internet i jego obserwację w dowolnym miejscu i o każdym czasie (Polish)
Keywords "patomorfologia"@pl, "mikroskop"@pl, "nauczanie"@pl, "wirtualny"@pl, "Internet"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Ogólnopolska Konferencja INTERNET - Wrocław 2007
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2007
From page: 279
To page: 287
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 02-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Janusz Szymaś, Mikael Lundin. Zastosowanie wirtualnego mikroskopu dostępnego przez Internet w nauczaniu patomorfologii. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Techniki manipulacji w mediach

Joanna Kołodziejska, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk społecznych / nauki o mediach (2011)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem Neubot dla sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Przegląd Pedagogiczny 1921 nr 8-10 (październik-grudzień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk społecznych / pedagogika (2018)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.PL dla sieci PLAY

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Problemy z siecią internetową w akademikach

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / telekomunikacja (2011)

See more