Authors: S / Janusz Szymaś

Filter
Page 1 of 1  (2 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Zastosowanie wirtualnego mikroskopu dostępnego przez Internet w nauczaniu patomorfologii

Janusz Szymaś, Mikael Lundin, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Implementacja wirtualnych preparatów mikroskopowych dostępnych przez Internet do programu nauczania

Janusz Szymaś, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Page 1 of 1  (2 results)
Results on page