REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74575

Resource type: article, chapter

Sprawność transmisji IPoATM

View

Resource metadata

Title Sprawność transmisji IPoATM
Persons Authors: Marian Wrażeń
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Treść referatu dotyczy prezentacji wyników badań wydajnościowych transferu ruchu opisanego różnorodnymi charakterystykami. Znajomość tych charakterystyk, a w szczególności ich prawidłowa interpretacja gwarantują właściwe wykorzystanie sieci oraz świadczenie usług na należytym poziomie. Ogromną część przekazywanego ruchu stanowi obecnie ruch IP. Charakterystyki wydajności w zakresie przenoszenia ruchu IP zdefiniowane zostały w zaleceniach RFC 1242 i RFC 1944. Określenie wydajności sieci w zakresie przenoszenia tego typu ruchu było
zasadniczym elementem badań, których wyniki stanowią treść prezentacji. (Polish)
Keywords "sprawność"@pl, "sieć ATM"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: IV Ogólnopolska Konferencja „INTERNET - Wrocław 2002”
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2002
From page: 255
To page: 262
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 09-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Marian Wrażeń. Sprawność transmisji IPoATM. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Systemy dostępowe z jednolitym czasem

Marian Wrażeń, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wykorzystanie sygnalizacji ISDN do współpracy z systemami usługowymi YoIP

Marian Wrażeń, Marek Bromirski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wykresy pary wodnej

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Badanie doświadczalne powierzchni ożebrowanych

Piotr Kolasiński, Jacek Lamperski, Ewa Pelińska-Olko, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Użytkowy wykres i-s pary wodnej

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Multimedialne systemy radiodostępowe

Marian Wrażeń, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more