REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/27554

Resource type: video

Analiza matematyczna 1. Wykład 82: Przykłady zastosowań całki oznaczonej do mechaniki i fizyki

View

Resource metadata

Title Analiza matematyczna 1. Wykład 82: Przykłady zastosowań całki oznaczonej do mechaniki i fizyki
Persons Authors: Janusz Górniak
Cocreators: Andrzej Gier (Producer), Krzysztof Nikliborc (Producer)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zaprezentowano przykłady kilku zastosowań całek oznaczonych do obliczeń w mechanice i w fizyce, m.in. obliczanie drogi, prędkości, masy pręta o zadanej gęstości masy, jego współrzędnej środka ciężkości oraz przedstawia się - z użyciem całki oznaczonej - drugą zasadę dynamiki Newtona. Wykład ten wyczerpuje program Analizy matematycznej 1. W kolejnych wykładach, o numerach od 83 do 90, omawia się zastosowania komputerów (pakietów matematycznych) do wielu obliczeń, m.in. do badania przebiegu zmienności funkcji, do wyznaczania całek nieoznaczonych i do obliczania całek oznaczonych. (Polish)
Keywords "zastosowanie"@pl, "e-learning"@pl, "rachunek całkowy"@pl, "całka oznaczona"@pl, "mechanika"@pl, "matematyka"@pl, "funkcja"@pl, "analiza matematyczna"@pl, "fizyka"@pl
Classification Resource type: video
Scientific discipline: dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)
Destination group: pupils, teachers, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2013
Recording length: 00:14:26
Video recording genre or style: educational film
Publisher: TV STYK
Recording producer: TV STYK
Numbering: 82
Characters: Janusz Górniak
Resource language: Polish
Codec: H.264/MPEG-4
Original medium: DVC PRO HD
Technical assessment of material quality: 4
Original video material: material assembled with logo
Sound: stereo
Number of tracks: 2
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Łukasz Ferenc
Availability date: 12-02-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Janusz Górniak. Analiza matematyczna 1. Wykład 82: Przykłady zastosowań całki oznaczonej do mechaniki i fizyki. [video] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Moodle - poradnik. Część 2: Egzamin w formie wypowiedzi otwartej (scenariusze)

Agnieszka Herczak-Ciara, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

See more