REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/26445

Resource type: video

Analiza matematyczna 1. Wykład 16: Funkcje: funkcja wartość bezwzględna, funkcja signum, funkcja cześć całkowita, funkcja Dirichleta, funkcja Riemanna

View

Resource metadata

Title Analiza matematyczna 1. Wykład 16: Funkcje: funkcja wartość bezwzględna, funkcja signum, funkcja cześć całkowita, funkcja Dirichleta, funkcja Riemanna
Persons Authors: Janusz Górniak
Cocreators: Andrzej Gier (Producer), Krzysztof Nikliborc (Producer)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Omówiono szczególną funkcję elementarną: wartość bezwzględną oraz inne funkcje, spoza klasy funkcji elementarnych: funkcję signum, funkcję część całkowita, funkcję Dirichleta i funkcję Riemanna. Omówiono ich własności i wykresy. (Polish)
Keywords "wartość bezwzględna"@pl, "część całkowita"@pl, "funkcja signum"@pl, "funkcja Dirichleta"@pl, "funkcja Riemanna"@pl, "e-learning"@pl, "funkcja"@pl, "matematyka"@pl, "analiza matematyczna"@pl
Classification Resource type: video
Scientific discipline: dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)
Destination group: pupils, teachers, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2013
Recording length: 00:16:38
Video recording genre or style: educational film
Publisher: TV STYK
Recording producer: TV STYK
Numbering: 16
Characters: Janusz Górniak
Resource language: Polish
Codec: H.264/MPEG-4
Original medium: DVC PRO HD
Technical assessment of material quality: 4
Original video material: material assembled with logo
Sound: stereo
Number of tracks: 2
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Łukasz Ferenc
Availability date: 06-02-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Janusz Górniak. Analiza matematyczna 1. Wykład 16: Funkcje: funkcja wartość bezwzględna, funkcja signum, funkcja cześć całkowita, funkcja Dirichleta, funkcja Riemanna. [video] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Moodle - poradnik. Część 2: Egzamin w formie wypowiedzi otwartej (scenariusze)

Agnieszka Herczak-Ciara, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

See more