REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/22882

Resource type: book

Przydatność podkładki karłowej PUMISELECT® w uprawie brzoskwini

View

Resource metadata

Title Przydatność podkładki karłowej PUMISELECT® w uprawie brzoskwini
Persons Authors: Adam Szewczuk, Ewelina Gudarowska
Cocreators: Zofia Spiak (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Celem przeprowadzonego w latach 2006–2009 cyklu badań było określenie przydatności wegetatywnej podkładki Pumiselect® w uprawie brzoskwini. Doświadczenia zostały założone w Stacji Badawczo Dydaktycznej w Samotworze, należącej do Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W pierwszym doświadczeniu porównano kilka modeli intensywnego sadu brzoskwiniowego, zróżnicowanych pod względem: podkładki, wieku sadzonych drzew oraz rozstawy na tle tradycyjnego modelu sadu. W drugim określono wpływ jakości materiału szkółkarskiego na wzrost i plonowanie odmiany Redhaven. Materiał szkółkarski użyty do doświadczenia były zróżnicowany pod względem technologii jego produkcji w szkółce. Sadzonki i zdrewniałe podkładki Pumiselect® były okulizowane w pierwszym lub drugim roku po ich wysadzeniu do szkółki. W przypadku okulizacji wykonywanej w drugim roku szkółki oczko odmiany szlachetnej zostało założone na drewnie jednorocznym, czyli młodym pędzie, który wyrósł z sadzonki, lub na drewnie dwuletnim. W kolejnym doświadczeniu oceniono plonowanie i wzrost kilku odmian na podkładce Pumiselect® i standardowej brzoskwini Mandżurskiej.
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że pomimo słabszego plonowania drzew na podkładce Pumiselect® w porównaniu ze standardową siewką może być ona wykorzystywana do intensyfikacji nasadzeń tego gatunku w warunkach klimatycznych Polski. Podkładka Pumiselect® wykazała taką samą wrażliwość na niskie temperatury jak standardowa podkładka brzoskwinia Mandżurska. Drzewa na tej podkładce powinno się sadzić przede wszystkim jako dwuletnie, ponieważ taki materiał szkółkarski ma wyższe możliwości plonotwórcze oraz mniejszą wrażliwość na uszkodzenia mrozowe pąków. Rozstawa, w jakiej należy sadzić dwuletnie drzewa, zależy od odmiany. Inka powinna być posadzona w rozstawie 4x1,5 m, natomiast Redhaven w rozstawie 4x1 m. Kilkuletnia ocena wysadzonych do sadu drzewek wykazała również, że najbardziej przydatna do praktyki jest metoda okulizacji podkładki Pumiselect® polegająca na wykonaniu tego zabiegu w drugim roku szkółki i założeniu oczka odmiany szlachetnej na starszym, dwuletnim pędzie. Zaletą podkładki Pumiselect® jest jej wpływ na wzrost drzew. W roku nieplonowania drzew stwierdzono osłabienie wzrostu na tej podkładce w zależności od przyjętego kryterium oceny w granicach 33–52%. Zmianie uległa również charakterystyka wzrostu wegetatywnego. Drzewa na tej podkładce miały mniejszą tendencję do rozkrzewiania się pędów niż drzewa na siewce posadzone w tej samej rozstawie. Stwierdzono duże zróżnicowanie plonowania odmian na podkładce Pumiselect®, dlatego duże znaczenie będzie miał ich dobór do uprawy na tej podkładce. Najbardziej przydatną odmianą do uprawy na podkładce Pumiselect® okazała się odmiana Suncrest, która w pierwszych latach po posadzeniu wykazywała słabszy wzrost, a po wejściu w owocowanie obficie kwitła, zawiązała owoce i dobrze plonowała. Mało przydatna okazała się odmiana Redhaven. Dlatego nie tylko właściwy dobór materiału szkółkarskiego, ale również odmiany do uprawy mogą stanowić o dobrych efektach produkcyjnych sadu założonego na podkładce Pumiselect®. (Polish)
Comments: Badania finansowane z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego N310 080 31/3413
Monografia zawiera streszczenie w j. angielskim.
7. Książki i czasopisma Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego
Keywords "Brzoskwinia"@pl, "Pumiselect®"@pl, "model sadu"@pl, "podkładka"@pl, "wzrost"@pl, "plon"@pl, "odmiana (biologia)"@pl, "uprawa"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk rolniczych / ogrodnictwo (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Time of publication: 2011
Number of pages: 114
Series name: Monografie
Numbering: CXXXIII
ISBN: 978–83–7717–067–0
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 13570
External links
License CC BY-ND-NC 4.0
Technical information Submitter: Magdalena Kozińska
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Adam Szewczuk, Ewelina Gudarowska. Przydatność podkładki karłowej PUMISELECT® w uprawie brzoskwini. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND-NC 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia 6 (4) 2007

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / biotechnologia (2011)

UPRAWA WYKI SIEWNEJ (VICIA SATIVA L.) NA NASIONA W SIEWIE CZYSTYM I WSPÓŁRZĘDNYM

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

Pszenica : jej różne gatunki i uprawa : dla pożytku gospodarzy

Karol Filipowicz, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / agronomia (2011)

WPŁYW UKŁADU WARUNKÓW WILGOTNOŚCIOWO-TERMICZNYCH NA ROZWOJ I POLONOWANIE BOBIKU ODMIANY NADWIŚLAŃSKI

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

Wał prętowy - fotografia poglądowa

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / inżynieria rolnicza (2011)

See more