REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/42712

Resource type: article, chapter

WPŁYW UKŁADU WARUNKÓW WILGOTNOŚCIOWO-TERMICZNYCH NA ROZWOJ I POLONOWANIE BOBIKU ODMIANY NADWIŚLAŃSKI

View

Resource metadata

Title WPŁYW UKŁADU WARUNKÓW WILGOTNOŚCIOWO-TERMICZNYCH NA ROZWOJ I POLONOWANIE BOBIKU ODMIANY NADWIŚLAŃSKI
Title variant: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 199. Rolnictwo LII
Persons Authors: Andrzej Kotecki
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W artykule Andrzej Kotecki zbadał wpływ różnych czynników agrotechnicznych na plonowanie bobiku, uprawianego corocznie na glebie brunatnej, klasy IIIb, kompleksu pszennego dobrego.

Rolnictwo, to seria Zeszytów Naukowych ukazująca się do dziś od 1955 r. Artykuły w czasopiśmie poświęcone są tematom z agronomii, ogrodnictwa, łąkarstwa, mechanizacji rolnictwa, technologii żywności, gleboznawstwa oraz hydrologii. Zeszyt 52. zawiera 20 artykułów (oraz ryciny i tabele) wraz ze streszczeniami w języku angielskim. (Polish)
Keywords "uprawa"@pl, "temperatura powietrza"@pl, "opady"@pl, "bobik"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 199. Rolnictwo LII
Numbering: Nr 199, tom LII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Time of publication: 1990
From page: 85
To page: 96
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1990
Resource geographical coverage: "Polska"
License CC BY-ND 4.0
Technical information Submitter: Ewa Jaworska
Availability date: 26-07-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Andrzej Kotecki. WPŁYW UKŁADU WARUNKÓW WILGOTNOŚCIOWO-TERMICZNYCH NA ROZWOJ I POLONOWANIE BOBIKU ODMIANY NADWIŚLAŃSKI. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przydatność podkładki karłowej PUMISELECT® w uprawie brzoskwini

Adam Szewczuk, Ewelina Gudarowska, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ogrodnictwo (2011)

Die Regenverhältnisse Deutschland

Wilhelm Jacob van Bebber, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Influence of the tailing pond "Żelazny Most" on local climate

Justyna Zapart, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych (2011)

Termohigrograf - foto 360

Sylwia Marczak, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

NASTĘPCZY WPŁYW JĘCZMIENIA JAREGO UPRAWIANEGO W SIEWIE CZYSTYM I Z WSIEWKĄ NA ROZWÓJ I PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO

Andrzej Kotecki, Krzysztof Broda, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

See more