REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14911

Resource type: thesis

Modelowanie ruchu w sieci ulic w warunkach o ograniczonej przepustowości skrzyżowania

View

Resource metadata

Title Modelowanie ruchu w sieci ulic w warunkach o ograniczonej przepustowości skrzyżowania
Title variant: Traffic modelling in road network in crossroads capacity constrained conditions
Persons Authors: Krzysztof Gasz
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Celem pracy jest opracowanie modeli ruchu pojazdów w warunkach zatłoczenia sieci transportowej. W pracy opracowano trzy modele. Pierwszy model dotyczy określenia przepustowości wlotów podporządkowanych, gdy na jezdni głównej występuje kolejka pojazdów. Model ten uwzględnia współistnienie ruchu kołowego oraz pieszego na skrzyżowaniach z pierwszeństwem przejazdu. Drugi model określa zjawisko rezygnacji z trasy, na której występuje kolejka pojazdów i wybór alternatywnej trasy podczas wykonywania podróży. Trzeci model opisuje długość kolejki na wlocie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną jako proces zmienny w czasie. Wykorzystuje on szeregi czasowe oraz modele ARIMA. Powyższe modele opracowano na podstawie wyników badań ruchu przeprowadzonych we Wrocławiu, Opolu i Krakowie. Weryfikację modeli przeprowadzono na rzeczywistych obiektach we Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "szeregi czasowe"@pl, "komunikacja"@pl, "modele ARIMA"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)
Destination group: entrepreneurs, students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2007
Number of pages: 164
Supervisor: Antoni Szydło
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1760
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 25-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Krzysztof Gasz. Modelowanie ruchu w sieci ulic w warunkach o ograniczonej przepustowości skrzyżowania. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Kogo poprosić o pomoc, zanim odezwę się do sponsorów - patronaty honorowe i medialne. StudentPro Podcast odc. #14

Kamil Nawirski, Natalia Błaszczyk, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Rekrutacja do organizacji studenckich StudentPro Podcast odc. #3

Kamil Nawirski, Natalia Błaszczyk, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Badanie natężenia ruchu na trasie WZ we Wrocławiu metodą dynamiczną

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Forum Komunikacji Liderów 2015 - reportaż

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Zarządzanie projektami opartymi o wolontariat. StudentPro Podcast odc. #2

Kamil Nawirski, Natalia Błaszczyk, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Komitet organizacyjny: 5 stanowisk, jakie są potrzebne. StudentPro Podcast odc. #4

Kamil Nawirski, Natalia Błaszczyk, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

See more