REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/75437

Resource type: photo

Zdjęcie biomateriału nHAp + Li + Eu 1%, pow. obiektyw x 2.00 K (II)

View

Resource metadata

Title Zdjęcie biomateriału nHAp + Li + Eu 1%, pow. obiektyw x 2.00 K (II)
Persons Authors: Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Zdjęcie biomateriału nanohydroksyapatytu (nHAp) domieszkowanego pierwiastkami litem (Li) oraz 1% europem (Eu 3+). Zdjęcie zostało wykonane w technice mikroskopii skaningowej (SEM) z zastosowaniem powiększenia x 2.00 K, detektora SE1, z użyciem napięcia przyśpieszającego 10.00 kV oraz odległości roboczej między obiektywem a materiałem 11.0 mm (ujęcie II). (Polish)
Keywords "lit"@pl, "skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM)"@pl, "biomateriał"@pl, "nanohydroksyapatyt (nHAP)"@pl, "europ(3+)"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2022
Scanner or camera model: Skaningowy mikroskop elektronowy (SEM, Zeiss Evo LS 15)
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Patrycja Wróblewska
Availability date: 19-12-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska. Zdjęcie biomateriału nHAp + Li + Eu 1%, pow. obiektyw x 2.00 K (II). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Zdjęcie wycinka rogu kopytowego konia rasy polski koń szlachetny półkrwi, woj. wielkopolskie, pow. obiektyw x 300 (II)

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, Justyna Domagała, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zdjęcie włosa konia rasy czystej krwi arabskiej, woj. mazowieckie, pow. obiektyw x 300

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, Justyna Domagała, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zdjęcie skóry konia, pow. obiektyw x 200 (I)

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

See more