Scientific disciplines / Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Filter
Page of  225 (2247 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Święto Kobiet i Dziewcząt w Nauce 2022

Martyna Dziakowicz, Marta Gil, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Program Tutoringowy Politechniki Wrocławskiej

Inga Werecka, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Nauka do potęgi: kompleksowa walka z rakiem

Jakub Jastrzębski, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Zdjęcie preparatu histologicznego rdzenia kręgowego jaszczurki, pow. obiektyw x 100 (II)

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Zdjęcie morfologii kokultury linii komórkowych mysich preosteoblastów MC3T3-E1 i preosteoklastów 4B12 hodowanych z nHAp/IOs domieszkowanym miR-21 i miR-124 w 7 dniu osteogenezy, białko TRAP w polu magnetycznym

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Zdjęcie biomateriału nHAp + Li + Eu 1%, pow. obiektyw x 2.00 K (II)

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Zdjęcie biomateriału nHAp + Li + Eu 2%, pow. obiektyw x 5.00 K

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Zdjęcie morfologii mysich komórek zrębu szpiku kostnego BMSC hodowanych z nHAp/IOs w 14 dniu osteogenezy, białko RUNX2 w polu magnetycznym

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Zdjęcie morfologii mysich komórek zrębu szpiku kostnego BMSC w 14 dniu osteogenezy; białko RUNX2, jądra komórkowe i cytoszkielet

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Zdjęcie morfologii mysich komórek zrębu szpiku kostnego BMSC hodowanych z nHAp/IOs w 14 dniu osteogenezy; białko RUNX2, jądra komórkowe i cytoszkielet

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych (2018)

Page of  225 (2247 results)
Results on page