REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/46884

Resource type: educational material

Zagadnienia teoretyczne (metrologia)

View

Resource metadata

Title Zagadnienia teoretyczne (metrologia)
Persons Authors: Andrzej Ireneusz Nowak
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały przedstawione w zagadnieniu "Zagadnienia teoretyczne" stanowią integralną część kursu "Podstawy metrologii i techniki eksperymentu" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej. Zdefiniowano podstawowe pojęcia wykorzystywane w skrypcie "Metrologia". Szczególną uwagę poświęcono terminologii związanej z pomiarami i błędami pomiarowymi. (Polish)
Keywords "błąd pomiaru"@pl, "pomiar"@pl, "definicja"@pl, "pomiary"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Number of pages: 4
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Józef Rak
Availability date: 13-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Andrzej Ireneusz Nowak. Zagadnienia teoretyczne (metrologia). [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analiza zmiany kąta zwilżania pod wpływem selektywnego wyładowania barierowego na podłożu ceramicznym

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Obiegi prawobieżne, sprawność

Andrzej Nowak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przetworniki

Andrzej Nowak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Miernik IMR-4

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Przedziały ufności, rozkład studenta

Barbara Janowska, Andrzej Nowak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Multimetr sygnaturowy

Piotr Wołowski, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

See more