REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/46890

Resource type: educational material

Przetworniki

View

Resource metadata

Title Przetworniki
Persons Authors: Andrzej Ireneusz Nowak
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały przedstawione w zagadnieniu "Przetworniki" stanowią integralną część kursu "Podstawy metrologii i techniki eksperymentu" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki, Teorii Maszyn i Urządzeń Cieplnych Politechniki Wrocławskiej. Przedstawiono podział przetworników ze względu na zastosowania, metody pomiarowe i sygnały wejścia, wyjścia. Przedstawiono zasadę działania przetwornika na przykładzie tensometru. (Polish)
Keywords "sygnał analogowy"@pl, "sygnał cyfrowy"@pl, "przetwornik"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2019
Number of pages: 4
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Józef Rak
Availability date: 13-08-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Learning PWr

Citation

Copied

Andrzej Ireneusz Nowak. Przetworniki. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Obiegi prawobieżne, sprawność

Andrzej Nowak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Woltomierz analogowo-cyfrowy (2 elementy) - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Przedziały ufności, rozkład studenta

Barbara Janowska, Andrzej Nowak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Niepewność standardowa typu B, współczynnik rozszerzenia k

Andrzej Nowak, Barbara Janowska, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Współczynnik zbieżności i determinacji

Barbara Janowska, Andrzej Nowak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

Średnia, odchylenie standardowe i odchylenie standardowe średniej

Barbara Janowska, Andrzej Nowak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / energetyka (2011)

See more