REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/81760

Resource type: educational material

Wyznaczenie krytycznego stosunku ciśnień w dyszy

View

Resource metadata

Title Wyznaczenie krytycznego stosunku ciśnień w dyszy
Title variant: Termodynamika. Wyznaczenie krytycznego stosunku ciśnień w dyszy
Title variant: Ćwiczenie nr 12. Wyznaczenie krytycznego stosunku ciśnień w dyszy
Title variant: Laboratorium z termodynamiki. Wyznaczenie krytycznego stosunku ciśnień w dyszy
Persons Authors: Piotr Kolasiński, Jacek Lamperski, Ewa Pelińska-Olko
Cocreators: Andrzej Ireneusz Nowak (Redactor), Cezary Czajkowski (Redactor)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały przedstawione w zagadnieniu "Wyznaczenie krytycznego stosunku ciśnień w dyszy" stanowią integralną część kursu "Termodynamika - laboratorium" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Mechaniczno Energetycznym Politechniki Wrocławskiej.
Zasób obejmuje instrukcję do ćwiczenia laboratoryjnego nr 12, w której znajduje się wstęp teoretyczny, cel zajęć, szczegółowy opis aparatury badawczej ze zdjęciami, przykładowe pytania sprawdzające, procedura eksperymentalna, instrukcja opracowania wyników oraz tabele pomiarowe. (Polish)
Keywords "laboratorium"@pl, "ćwiczenie"@pl, "termodynamika"@pl, "dysza"@pl, "dysza de Lavala"@pl, "ciśnienie"@pl, "ćwiczenie"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2022
Series name: Termodynamika - Laboratorium
Numbering: Ćwiczenie nr 12
Number of pages: 10
Lecturers:Cezary Czajkowski, Piotr Kolasiński, Aleksander Krzywdziński, Jacek Lamperski, Artur Nemś, Andrzej Ireneusz Nowak, Agnieszka Ochman, Ewa Pelińska-Olko
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agnieszka Ochman
Availability date: 20-02-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Piotr Kolasiński, Jacek Lamperski, Ewa Pelińska-Olko. Wyznaczenie krytycznego stosunku ciśnień w dyszy. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Maszyny wyporowe. Przemiana izotermiczna

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - rozpady promieniotwórcze cz. 2

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Obiegi prawobieżne, sprawność

Andrzej Nowak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - wymiana ciepła w chłodziwie cz. 1

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Doświadczenie z obracającym się stołkiem. M 8 - 1

Michał Nowakowski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

See more