REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78497

Resource type: other document

Wytrącanie i krystalizacja struwitu z roztworów wodnych zbliżonych składem chemicznym do ścieków komunalnych i przemysłowych

View

Resource metadata

Title Wytrącanie i krystalizacja struwitu z roztworów wodnych zbliżonych składem chemicznym do ścieków komunalnych i przemysłowych
Persons Authors: Anna Stanclik
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Przebadano wpływ składu chemicznego roztworów wodnych zawierających jony fosforanowe(V) - symulujących ścieki komunalne - na jakość otrzymanego produktu w procesie recyklingu fosforu. Przebadano wpływ parametrów technologicznych procesu: pH środowiska wytrącania i krystalizacji struwitu (8,5 - 10) oraz średniego czasu przebywania zawiesiny w krystalizatorze τ (900 - 3600 s). (Polish)
Keywords "krystalizacja"@pl, "wytrącanie"@pl, "Struwit"@pl, "surowce odpadowe"@pl, "recykling"@pl, "kinetyka zarodkowania"@pl, "kinetyka wzrostu kryształów"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)
Destination group: scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2014
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Stanclik
Availability date: 17-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Anna Stanclik. Wytrącanie i krystalizacja struwitu z roztworów wodnych zbliżonych składem chemicznym do ścieków komunalnych i przemysłowych. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Analiza rozkładu rozmiarów kryształów struwitu

Anna Stanclik, chemical analysis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

International Summer School

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk biologicznych / ekologia (2011)

Odzysk cynku i manganu z baterii Zn-C i Zn-Mn

Agnieszka Sobianowska-Turek, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Rekonsumpcja materiałowa w architekturze

Maciej Skowroński, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Odzyskiwanie fosforanów ze ścieków przez krystalizację z reakcją chemiczną strącania struwitu

Nina Hutnik, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

See more