REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/44270

Resource type: article, chapter

PLONOWANIE ORAZ WARTOŚĆ RESZTEK POŻNIWNYCH GROCHU I BOBIKU

View

Resource metadata

Title PLONOWANIE ORAZ WARTOŚĆ RESZTEK POŻNIWNYCH GROCHU I BOBIKU
Title variant: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 303. Rolnictwo LXVIII
Persons Authors: Zofia Jasińska, Marcin Kozak, Andrzej Kotecki
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description W latach 1994-1995 w Pawłowicach k. Wrocławia zbadano wartość resztek pożniwnych i słomy 2 odmian grochu (jadalnej Rubin i pastewnej Kama) oraz 2 odmian bobiku (konwencjonalnej Bronto i o szczytowym kwiatostanie Tinos). Doświadczenia założono w układzie „split-plot” na 3 czynniki zmienne (gatunki, odmiany, resztki pożniwne). Pozostawiona masa organiczna w t/ha wynosiła: bobiku 2.4 resztek pożniwnych (korzenie do głębokości 20 cm + ścierń) i 3.4 słomy, a grochu 1.7 resztek pożniwnych i 2.3 słomy. Z odmian korzystniej wypad! groch Kama i bobik Bronto.
Resztki pożniwne grochu wzbogacały glebę w większą ilość N, Ca i P, a bobiku w K i Mg. Natomiast słoma bobiku wnosiła do gleby wszystkich składników mineralnych więcej od grochu. Przyorane resztki pożniwne łącznie ze słomą na 1 ha wzbogacały glebę w zależności od gatunku roślin strączkowych, przede wszystkim w 49-52 kg N, 29-94 kg K i 32-43 kg Ca.

Rolnictwo, to seria Zeszytów Naukowych ukazująca się do dziś od 1955 r. Artykuły w czasopiśmie poświęcone są tematom z agronomii, ogrodnictwa, łąkarstwa, mechanizacji rolnictwa, technologii żywności, gleboznawstwa oraz hydrologii. Zeszyt 68 zawiera 20 artykułów (oraz ryciny i tabele) wraz ze streszczeniami w języku angielskim. (Polish)
Keywords "groch"@pl, "bobik"@pl, "plonowanie roślin"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 303. Rolnictwo LXVIII
Numbering: Nr 303, tom LXVIII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Time of publication: 1996
From page: 183
To page: 194
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1995
Resource geographical coverage: "Polska"
License CC BY-ND 4.0
Technical information Submitter: Ewa Jaworska
Availability date: 26-07-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Zofia Jasińska, Marcin Kozak, Andrzej Kotecki. PLONOWANIE ORAZ WARTOŚĆ RESZTEK POŻNIWNYCH GROCHU I BOBIKU. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Rośliny strączkowe w rolnictwie integrowanym

Andrzej Kotecki, Edward S. Gacek, Marcin Kozak, Władysław Malarz, Jerzy Szukała, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

NASTĘPCZY WPŁYW JĘCZMIENIA JAREGO UPRAWIANEGO W SIEWIE CZYSTYM I Z WSIEWKĄ NA ROZWÓJ I PLONOWANIE RZEPAKU OZIMEGO

Andrzej Kotecki, Krzysztof Broda, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

UPRAWA WYKI SIEWNEJ (VICIA SATIVA L.) NA NASIONA W SIEWIE CZYSTYM I WSPÓŁRZĘDNYM

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych (2018)

WPŁYW TERMINU SIEWU NA ROZWÓJ, WIELKOŚĆ POWIERZCHNI ASYMILACYJNEJ LIŚCI I PLONOWANIE DWÓCH FORM BOBIKU

Andrzej Kotecki, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

See more