REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/83120

Resource type: dataset, database

Właściwości strukturalne, termiczne i lepkosprężyste elastomerów na bazie poli(adypinianu glicerolu) i hydroksyapatytu

View

Resource metadata

Title Właściwości strukturalne, termiczne i lepkosprężyste elastomerów na bazie poli(adypinianu glicerolu) i hydroksyapatytu
Persons Authors: Małgorzata Gazińska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Baza danych zawiera pliki pomiarowe z analiz wykonanych metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR), skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC), spektroskopii w podczerwieni z transformatą Fouriera (FTIR), dynamicznej analizy termomechanicznej (DMA). Widma NMR są w postaci plików wynikowych spektrometru w formacie jdf (Joel Data File), widma FTIR z pomiarów w trybie transmisji i ATR w formacie spa. Widma FTIR zmierzone w trybie ATR są w formacie tekstowym csv. Pliki z danymi pomiarowymi z analiz DSC i DMA są w formacie natywnym dla oprogramowania STARe ver. 16.20. Krzywe DSC i DMA po ewaluacji w oprogramowaniu STARe ver. 16.20 zapisne są w formacie txt. Badania zostały zrealizowane w ramach projektu "Efekt mechanotransdukcji w elastomerowych kompozytach poli(adypinianu glicerolu)" (Miniatura 5 2021/05/X/ST5/01384) finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. (Polish)
Keywords "Elastomery"@pl, "moduł zespolony"@pl, "DMA"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)
Destination group: students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Politechnika Wrocławska
Creation time: 2023
Resource language: Polish
License CC BY 4.0
Technical information Submitter: Małgorzata Gazińska
Availability date: 21-07-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Małgorzata Gazińska. Właściwości strukturalne, termiczne i lepkosprężyste elastomerów na bazie poli(adypinianu glicerolu) i hydroksyapatytu. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

System kontroli temperatury w zbiorniku do testów zmęczeniowych elementów wykonanych z elastomerów

Hubert Skowronek, synopsis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (2018)