Authors: G / Małgorzata Gazińska

Filter
Page 1 of 1  (1 result)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Właściwości strukturalne, termiczne i lepkosprężyste elastomerów na bazie poli(adypinianu glicerolu) i hydroksyapatytu

Małgorzata Gazińska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Page 1 of 1  (1 result)
Results on page