REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74661

Resource type: article, chapter

Próba realizacji telefonu VoIP w opraciu o procesor ARM9

View

Resource metadata

Title Próba realizacji telefonu VoIP w opraciu o procesor ARM9
Persons Authors: Jarosław Emilianowicz, Łukasz Janek
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W artykule poruszono tematykę telefonii VoIP, opartej na architekturze mikroprocesorowej, i jej implementację. Zebrano podstawowe informacje o możliwych implementacjach dostępnych protokołów komunikacyjnych w sieci Ethernet, podano też opis przykładowej implementacji stosu TCP/IP, dedykowanej do zastosowań w architekturze mikroprocesorowej. Dodatkowo szerzej została omówiona komunikacja w proponowanym protokole sygnalizacyjnym. Dla objaśnienia zasady komunikacji, niezbędnej do pojęcia istoty telefonii VoIP ( Voice over Internet Protocol), zaprezentowano trapez SIP (Session lnitiation Protocol) aby ułatwić zrozumienie zestawienia połączenia w tym protokole. Artykuł kończy się przykładowym wyborem podzespołów do realizacji wyżej wymienionego urządzenia wraz z przykładowymi rozwiązaniami układowymi. (Polish)
Keywords "telefonia"@pl, "ethernet"@pl, "SIP"@pl, "VoIP"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Ogólnopolska Konferencja INTERNET - Wrocław 2008
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2008
From page: 437
To page: 448
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 08-09-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Jarosław Emilianowicz, Łukasz Janek. Próba realizacji telefonu VoIP w opraciu o procesor ARM9. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (2) 2012

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Bankowość internetowa w Polsce - przegląd zabezpieczeń

Sławomir Sambor, Jarosław Emilianowicz, Tomasz Karpienia, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu. Telefony

Maciej Przestalski, audio, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Analiza internetowego ruchu komutowanego

Jarosław Emilianowicz, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Serwer zdalnego dostępu - konfiguracja i zastosowanie

Jarosław Emilianowicz, Sławomir Sambor, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

VoIP - możliwość organizacji usług tanich i profesjonalnych na skalę operatorską

Jacek Oko, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more