REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/14816

Resource type: thesis

Podejście hybrydowe w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa

View

Resource metadata

Title Podejście hybrydowe w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa
Title variant: Hybrid approach for economic analysis of the firm
Persons Authors: Jacek Zabawa
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Praca dotyczy wspomaganej komputerowo analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa przemysłowego. W analizie ekonomicznej korzysta się z metod ilościowych i jakościowych. Podział metod wynika ze stosowania zróżnicowanych technik analitycznych i procedur wnioskowania, formy i źródeł wykorzystywanych informacji oraz postaci i przeznaczenia wiedzy otrzymanej w wyniku zastosowania metod. Oba typy metod są obecnie wspomagane komputerowo. Sformułowano tezę, że połączenie, a nawet interakcja różnorodnych technik (konwencjonalnych i tzw. sztucznej inteligencji) zwiększy możliwości poznawcze i wartość stosowanych procedur podejmowania decyzji. (Polish)
Comments: Praca doktorska
Keywords "analiza finansowa"@pl, "systemy hybrydowe"@pl, "symulacja komputerowa"@pl, "systemy wspomagania decyzji"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: entrepreneurs, students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2005
Number of pages: 351
Supervisor: Edward Radosiński
Resource language: Polish
Identifiers: OAI: 1336
External links
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Marta Kordas
Availability date: 25-07-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Jacek Zabawa. Podejście hybrydowe w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

GOP kolej regionalna: proponowany przebieg trasy SKM wariant 1 (7)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Badania wpływa podatności na dokładność realizacji tra­jektorii chwytaka manipulatora

Józef Knapczyk, Andrzej Stępniewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

PSSPP Symulacje Mapy: Symulacja, przesunięcie ogólne, dostępność rzeczywista, wielkość i dynamika rejonów

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

See more