Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
GOP kolej regionalna: proponowany przebieg trasy SKM wariant 1 (7)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. The use of mathematical models of the wastewater purification process for computer-aided decision making (RB-2000-46-06)

Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 548. Biologia i Hodowla Zwierząt LIV

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk biologicznych (2011)

Badania wpływa podatności na dokładność realizacji tra­jektorii chwytaka manipulatora

Józef Knapczyk, Andrzej Stępniewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

PSSPP Symulacje Mapy: Symulacja, przesunięcie ogólne, dostępność rzeczywista, wielkość i dynamika rejonów

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Microflow 3D R01 - repozytorium kodu źródłowego autorskiego oprogramowania CFD/LBM do symulacji zjawisk transportu w mikro- i makrosystemach

Roman Szafran, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

System komputerowo wspomaganego planowania procesów tran­sportowych

Zbigniew Banaszak, Bogusław Silbert, Krzysztof Zajączkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Problemy modelowania oczyszczalni ścieków * 5. Computer simulation of sewage purification plants for control and design (RB-1997-21-05)

Janusz Łomotowski, Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Podejście hybrydowe w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa

Jacek Zabawa, thesis, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Działalność inwestycyjna spółek debiutujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Tadeusz Dudycz, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)