REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82715

Resource type: thesis

Model wyspecjalizowanej bazy danych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem rolnym. (PD-1990-02)

View

Resource metadata

Title Model wyspecjalizowanej bazy danych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem rolnym. (PD-1990-02)
Persons Authors: Waldemar Wolski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca ma charakter metodyczny i podejmuje badania z zakresu budowy i funkcjonowania informatycznych baz danych, głównie w systemie informacyjnym kierownictwa przedsiębiorstwa rolnego. Problem dotyczy takich rozwiązań technologicznych bazy danych, które integrują naturalny obieg i przetwarzanie informacji w sterowaniu produkcją. Chodzi tu zaówno o projektowanie systemu, jego programowanie, jak i o eksploatację. Celem również jest nadanie systemowi naturalnego języka obsługi w zakłdaniu, modyfikowaniu, archiwizowaniu i tworzeniu serwisu informacji „na żądanie”. (Polish)
Keywords "system informatyczny"@pl, "agricultural enterprise management"@en, "IT system"@en, "zarządzanie przedsiębiorstwem rolnym"@pl, "production control"@en, "sterowanie produkcją"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1990
Number of pages: 145
Supervisor: Andrzej Leszek Straszak
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Waldemar Wolski. Model wyspecjalizowanej bazy danych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem rolnym. (PD-1990-02). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Process management

Roman Pietroń, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

Optymalizacja kierowania międzynarodową kooperacją produkcyjną (PD-1975-11)

Andrzej Ameljańczyk, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu (2011)

System informatyczny zarządzania gospodarką zanieczyszczeniami w aglomeracji miejskiej (na przykładzie Trójmiasta) (RB-1995-21-03)

Joanna Malicka-Wąsowska, Jerzy Hołubiec, Wojciech Rokicki, Waldemar Łabuda, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Krótko o historii informatyki. System informacyjny a system informatyczny. Dane i ich rodzaje

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more