REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76614

Resource type: article, chapter

Metody upraszczania modeli oraz zastosowanie modeli uproszczonych w problemach podejmowania decyzji w zagadnieniach gier nie kooperacyjnych * Properties of the model reduction techniques retaining the first - and the second-order information (RB-1994-10-02)

View

Resource metadata

Title Metody upraszczania modeli oraz zastosowanie modeli uproszczonych w problemach podejmowania decyzji w zagadnieniach gier nie kooperacyjnych * Properties of the model reduction techniques retaining the first - and the second-order information (RB-1994-10-02)
Persons Authors: Lech Stanisław Kruś, Piotr Bronisz, Wiesław Henryk Krajewski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Artykuł ten rozważa przybliżenie stabilnych układów liniowych w czasie ciągłym ze skończonej sekwencji parametrów Markowa i wskaźników informacyjnych drugiego rzędu. W ostatnim czasie zaproponowano szereg algorytmów rozwiązania tego problemu, a niektóre z nich przedstawiono w artykule. Omówiono relacje między różnymi podejściami i omówiono niektóre ważne właściwości zarówno uzyskanych modeli niższego rzędu, jak i algorytmów. (Polish)
Keywords "redukcja modelu"@pl, "system parametrization"@en, "parametryzacja systemu"@pl, "model reduction"@en, "linear systems"@en, "systemy liniowe"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1994-10-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1994
From page: 1
To page: 12
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 13-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Lech Stanisław Kruś, Piotr Bronisz, Wiesław Henryk Krajewski. Metody upraszczania modeli oraz zastosowanie modeli uproszczonych w problemach podejmowania decyzji w zagadnieniach gier nie kooperacyjnych * Properties of the model reduction techniques retaining the first - and the second-order information (RB-1994-10-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Własności rozwiązań kooperacyjnych w problemie przetargowym

Piotr Bronisz, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more