REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82703

Resource type: article, chapter

Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. (RB-1999-79-04)

View

Resource metadata

Title Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. (RB-1999-79-04)
Persons Authors: Włodzimierz Henryk Smoleński, Leszek Saturnin Zaremba
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca analizuje pojęcie użytkowania wieczystego powołując się na źródła prawne. Przedstawione wyceny dotyczą obrotu wtórnego i sposobu określania wartości rynkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu. Przedstawiono rzeczywiste przykłady wyceny porównując ją do ceny przeniesienia własności. Rozważono wiele przypadków zarówno inwestorów komercyjnych jak i osób fizycznych. (Polish)
Keywords "użytkowanie wieczyste"@pl, "operat szacunkowy"@pl, "appraisal study"@en, "perpetual use"@en, "real estate evaluation"@en, "wycena nieruchomości"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1999-79-04
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1999
From page: 1
To page: 10
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 12-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Włodzimierz Henryk Smoleński, Leszek Saturnin Zaremba. Metody analityczne w podejmowaniu decyzji na rynku kapitałowym. Wycena prawa użytkowania wieczystego gruntu w świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego. (RB-1999-79-04). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wycenianie gruntów i posiadłości ziemskich

Stefan Moszczeński, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych (2011)

Construction of a K-immunization strategy with the highest convexity (RB-1995-99-02)

Leszek Zaremba, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

See more