Similar resources

Check/uncheck all items on the page
View
GOP kolej regionalna: proponowany przebieg trasy SKM wariant 1 (7)

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. The use of mathematical models of the wastewater purification process for computer-aided decision making (RB-2000-46-06)

Jan Studziński, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Badania wpływa podatności na dokładność realizacji tra­jektorii chwytaka manipulatora

Józef Knapczyk, Andrzej Stępniewski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

PSSPP Symulacje Mapy: Symulacja, przesunięcie ogólne, dostępność rzeczywista, wielkość i dynamika rejonów

Tadeusz Zipser, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (2018)

Podejście hybrydowe w analizie ekonomicznej przedsiębiorstwa

Jacek Zabawa, thesis, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Analysis of the possibilities to generate and analyze different polarization states of light by twisted nematic liquid crystal

Monika Salamaga, Władysław Woźniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne (2018)

Microflow 3D R01 - repozytorium kodu źródłowego autorskiego oprogramowania CFD/LBM do symulacji zjawisk transportu w mikro- i makrosystemach

Roman Szafran, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Intensity of light in a partial Mueller matrix polarimeter using liquid crystal modulators and azimuth angle results for quater wave plate

Monika Salamaga, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne (2018)

System komputerowo wspomaganego planowania procesów tran­sportowych

Zbigniew Banaszak, Bogusław Silbert, Krzysztof Zajączkowski, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Analysis of the possibilities to generate and analyze different polarization states of light by twisted nematic liquid crystal

Monika Salamaga, Władysław Woźniak, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki fizyczne (2018)