REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78591

Resource type: article, chapter

Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi. Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. II. Optymalizacja przestrzenna rynku produktów rolnych (PN-1983-09-03)

View

Resource metadata

Title Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi. Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. II. Optymalizacja przestrzenna rynku produktów rolnych (PN-1983-09-03)
Persons Authors: Ryszard Budziński
Cocreators: Roman Kobyliński (Other)
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca skupia się na problematyce racjonalizacji przestrzennej obrotu produktami rolnymi. Jako przykład jednorodnego produktu, który łatwej można poddać analizie przyjęto zboża. Badania objęły okres 1961 -- 1985 i zostały przeprowadzone dla regionu stargardzko-pyrzyckiego w województwie szczecińskim. Uwzględniono minimalizowanie kosztów transportu produktów i wpływ umiejscowienia punktów skupu. W tym celu wykorzystano proste metody optymalizacyjne. Przedstawiona praca została zreferowana na konferencji 'Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi' w 1982 r. w Szczecinie. (Polish)
Keywords "agricultural production"@en, "optymalizacja przestrzenna"@pl, "optimization"@en, "optymalizacja"@pl, "spatial optimization"@en, "produkcja rolna"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1983-09-03
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1983
From page: 1
To page: 11
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 02-12-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Ryszard Budziński. Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi. Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. II. Optymalizacja przestrzenna rynku produktów rolnych (PN-1983-09-03). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Sterowanie statystycznie optymalne magazynem przy sprawdzaniu zapasów na bieżąco (PD-1972-03)

Zdzisław Sadowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Optymalizacja czasowo-przestrzennych struktur sieci informacyjnych (PD-1971-03)

Leon Słomiński, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Ku metryce dla układów nieholonomicznych. Część 2 - Planowanie toru

Ignacy Dulęba, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

See more