REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/28130

Resource type: video

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Wrocławskiej

Widok

Resource metadata

Title Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Wrocławskiej
Persons Cocreators: Andrzej Gier (Producer), Marcin Miłek (Other), Estera Ates (Operator), Joanna Maciejkowicz (Operator), Damian Lonczak (Operator), Włodzimierz Sobin (Sound technician), Zbigniew Piotrowski (Sound technician), Paweł Szczepanowski (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zapis uroczystości inauguracji roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Wrocławskiej. Program:
- wystąpienie inauguracyjne Rektora prof. Cezarego Madryasa;
- przyjęcie w poczet studentów i doktorantów - immatrykulacja;
- wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej;
- wręczenie Specjalnych Nagród Rektora „Docendo Discimus”;
- uhonorowanie prof. Jana Biliszczuka Medalem Politechniki Wrocławskiej;
- wykład inauguracyjny prof. Jana Biliszczuka z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego „Budownictwo mostowe w 1000-letnich dziejach Polski”. (Polish)
Keywords "studenci"@pl, "rektor"@pl, "inauguracja"@pl, "most"@pl
Classification Resource type: video
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018-10-01
Recording length: 02:03:46
Video recording genre or style: film recordings
Publisher: TV STYK
Recording producer: TV STYK
Characters: Jerzy Jasieńko, Andrzej Kucharski (prorektor), Cezary Madryas, Daniel Lewandowski, Piotr Dytko, Jan Biliszczuk, Agnieszka Niczewska, Andrzej Dziedzic
Resource language: Polish
Codec: H.264/MPEG-4
Original medium: DVC PRO HD
Technical assessment of material quality: 5
Original video material: material assembled without logo
Sound: stereo
Number of tracks: 2
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Łukasz Ferenc
Availability date: 13-09-2019
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Politechnice Wrocławskiej. [video] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Politechnice Wrocławskiej

video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 - PlatonTV

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Inauguracja roku akademickiego 2016/2017 - Gaudeamus igitur

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 - Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Politechnice Wrocławskiej

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more