REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19358

Resource type: video

Obóz Studencki - Rudno

View

Resource metadata

Title Obóz Studencki - Rudno
Persons Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Obóz studencki w Rudnie, w 2013 roku. (Polish)
Keywords "obóz"@pl, "Politechnika Wrocławska"@pl, "studenci"@pl, "zabawy i gry terenowe"@pl
Classification Resource type: video
Scientific discipline: materiały popularnonaukowe i inne (2011)
Destination group: general public, students
Harmful content: Yes
Characteristics Place of creation: Rudno
Creation time: 2013-09-09
Recording length: 00:01:31
Video recording genre or style: film recordings
Publisher: TV STYK
Recording producer: TV STYK
Resource language: Polish
Codec: H.264/MPEG-4
Original medium: DVC PRO HD
Technical assessment of material quality: 4
Original video material: material assembled with logo
Sound: stereo
Number of tracks: 2
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Łukasz Ferenc
Availability date: 22-10-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Obóz Studencki - Rudno. [video] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

WCTT

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Odsłonięcie Tablicy Profesorów Politechniki Lwowskiej

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2011)

Programm für das studienjahr 1924-1925

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

NZS - sprzątanie grobów na cmentarzu św. Wawrzyńca we Wrocławiu

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Kreatywni Wrocławia 2020: prof. Mariusz Ptak

Martyna Dziakowicz, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)

Politechnika Wrocławska 1945-1951: wybór źródeł

Barbara Brandt-Golecka, Marek Burak, Gabryela Januszewska, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2011)

See more