REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/27044

Resource type: flow (NetFlow) from a firewall device

Flowy z dnia 2018-08-17

View

Resource metadata

Title Flowy z dnia 2018-08-17
Persons Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób zawiera zanonimizowane dane wyjściowe urządzeń typu firewall, czyli przepływy ruchu sieciowego (połączenia nawiązywane w Internecie), do i z infrastruktury Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego, zbierane z urządzeń chroniących zasoby tej jednostki. Ze względu na ogromną liczbę wpisów – średnia dzienna to 320 milionów – zasób podzielono na mniejsze pliki, które zawierają po kilka milionów wierszy. Dane te należą do obszaru big data dlatego, aby móc w pełni je oglądać oraz wykorzystywać, należy otwierać je w bibliotekach takich jak numpy, pandas, dask. (Polish)
Keywords "firewall"@pl, "Traffic"@en, "przepływ"@pl, "flow"@en
Classification Resource type: flow (NetFlow) from a firewall device
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, general public
Harmful content: No
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Waldemar Dymkiewicz
Availability date: 25-12-2018
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Flowy z dnia 2018-08-17. [flow (NetFlow) from a firewall device] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Flowy z dnia 2017-03-26

flow (NetFlow) from a firewall device, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 08.06.2017

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 09.06.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 29.04.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 10.06.2019

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Flowy z dnia 2017-12-19

flow (NetFlow) from a firewall device, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more