REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76507

Resource type: dataset, database

Dane badawcze pozyskane w trakcie prac B+R prowadzonych w ramach projektu pn. „City Social Game”

View

Resource metadata

Title Dane badawcze pozyskane w trakcie prac B+R prowadzonych w ramach projektu pn. „City Social Game”
Persons Authors: Krzysztof Leśniewski
Cocreators: Mikołaj Kutryj (Producer)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu pn. „City Social Game” realizowanego w ramach Działania 1.2 POIR (nr projektu POIR.01.02.00-00-0136/16). Celem projektu było opracowanie innowacyjnej gry społecznościowej opierającej się na spotach zlokalizowanych jako punkty na mapie do odwiedzenia przez graczy podczas spacerów w przestrzeni miejskiej.
Badanie miało na celu analizę danych zebranych podczas prób terenowych w obszarze miejskim. Większość urządzeń mobilnych posiada wbudowany szereg sensorów - w szczególności odbiornik GPS pozwalający określić pozycję użytkownika w przestrzeni, barometr - pozwalający określić ciśnienie atmosferyczne otoczenia, oraz akcelerometry pozwalające określić kierunek ruchu. Elementem opracowanej aplikacji jest mechanizm pozwalający na wyświetlanie informacji o miejscach korzystając z widoku AR. W celu poprawnego wyświetlenia danego miejsca - szczególnie w wielopiętrowych/wielopoziomowych środowiskach - poszukiwane było rozwiązania, które pozwoli określić wysokość na której znajduje się użytkownik. Dane wysokościowe pobierane z GPS są obarczone sporym błędem (wynoszącym około 4.9m - https://www.gps.gov/systems/gps/performance/accuracy/), jest to niedostateczna dokładność i w przypadku wielopiętrowych budynków dane te nie wystarczą do lokalizowania wysokości.
W tym celu została przygotowana aplikacja na system Android oraz iOS, która zbiera dane z sensorów - w szczególności GPS, barometr oraz akcelerometr, łączy je w trasy oraz zapisuje zebrane dane w plikach CSV. Na podstawie zebranych danych sprawdzono czy istnieje możliwość określenia zmiany wysokości na podstawie pomiarów GPS oraz barometru.
W okresie trwania badania zebrano ponad 600000 pomiarów z czterech różnych tras [trasy]. Dwie z nich są trasami w przestrzeni miejskiej [biuro-podmurna-szeroka.xlsx; bulwar.xlsx] dwie pozostałe są danymi zebranymi z ruchomych schodów w budynkach [biedronka-schody.xlsx; dom-handlowy.xlsx].
Na podstawie zebranych danych tras [trasy] zostały określone zmiany w wysokości w oparciu o barometr [wykresy]. Na podstawie testowych danych spotów w systemie oraz przykładowych pozycji użytkownika istnieje możliwość wygenerowania grafu zależności wysokości między spotami w systemie a użytkownikami korzystającymi z aplikacji. Duże niebieskie punkty to zebrane pozycje użytkowników. Punkty czerwone - to spoty, których wysokość możemy określić (znajdują się dostatecznie blisko tras), małe niebieskie punkty to zgrupowane punkty trasy. Linie określają relację między użytkownikiem a spotem, natomiast etykiety linii określają zmianę wysokości. Zmiany pokrywają się z faktycznymi zmianami elewacji na trasach.
Na podstawie pozycji użytkownika oraz innych użytkowników w okolicy w danym przedziale czasowym oraz danych z barometrów ich urządzeń jest się w stanie określić relatywną zmianę wysokości pomiędzy użytkownikami a spotami w systemie. Korzystając z wzoru hipsometrycznego (http://glossary.ametsoc.org/wiki/Hypsometric_equation) określamy relatywną wysokość między punktami [wyniki.xlsx].

Format zebranych danych:
- Licznik - służący identyfikacji etapów trasy
- Szerokość geograficzna
- Wysokość geograficzna
- Ciśnienie - wyrażone w hPA (kPA w przypadku danych z iOS)
- przyspieszenie liniowe w osi X - wyrażone w m/s^2
- przyspieszenie liniowe w osi Y - wyrażone w m/s^2
- przyspieszenie liniowe w osi Z - wyrażone w m/s^2
- siła grawitacji oddziałująca na urządzenie w osi X - wyrażona w m/s^2
- siła grawitacji oddziałująca na urządzenie w osi Y - wyrażona w m/s^2
- siła grawitacji oddziałująca na urządzenie w osi Z - wyrażona w m/s^2
- orientację urządzenia w przestrzeni 3D - wyrażona w stopniach
- temperaturę - wyrażoną w stopniach celcjusza
- względną wilgotność powietrza - wyrażoną w %

Urządzenia wykorzystywane w badaniach:
- Samsung Galaxy S7
- iPhone 8 (Polish)
Keywords "trasa"@pl, "użytkownik"@pl, "dane"@pl, "urządzenie"@pl, "GPS"@pl, "android"@pl, "iOS"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)
Destination group: pupils, students
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2018
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Krzysztof Leśniewski
Availability date: 09-09-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Krzysztof Leśniewski. Dane badawcze pozyskane w trakcie prac B+R prowadzonych w ramach projektu pn. „City Social Game”. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Światowy Dzień Systemów Informacji Geograficznej 2009

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (4000 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (1500 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Dane pomiarowe - wyniki oceny jakości skompresowanego materiału wideo (3500 kb/s) z wykorzystaniem kodeka H.264

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 7 (1) 2008

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more