REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/57622

Resource type: dataset, database

Badawczo-Dydaktyczny System Fotowoltaiczny w Politechnice Wrocławskiej. Dane pomiarowe 2018-10-01 - 2018-12-31

View

Resource metadata

Title Badawczo-Dydaktyczny System Fotowoltaiczny w Politechnice Wrocławskiej. Dane pomiarowe 2018-10-01 - 2018-12-31
Title variant: AZON2-CMAD-BDSF-PWR. Dane pomiarowe 2018-10-01 - 2018-12-31
Persons Authors: Jarosław Szymańda
Cocreators: Jacek Rezmer (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Badawczo-Dydaktyczny System Fotowoltaiczny w Politechnice Wrocławskiej
Nazwa serii: AZON2-CMAD-BDSF-PWR
W dobie intensywnie rozwijających się technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych (energia słoneczna, elektrownie wodne i wiatrowe, źródła geotermalne) istotnego znaczenia nabierają zagadnienia związane z oceną jakości wytwarzanej i dystrybuowanej energii. Na stronach AZON 2.0 przedstawiono wybrane komponenty instalacji Badawczego Systemu Fotowoltaicznego zlokalizowanego w Międzykatedralnym Laboratorium Energii Odnawialnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej. Prawidłowa diagnostyka systemu, wnikliwa analiza zdarzeń oraz właściwy dobór narzędzi badawczych bardzo często wymaga bezpośredniego dostępu do zarejestrowanych i przechowywanych danych oraz w szczególności ich przetwarzania w programach użytkownika. System monitorowania producenta inwerterów umożliwia rejestrację z 30 sekundowym czasem uśredniania: nasłonecznienia, temperatury paneli, temperatury otoczenia oraz prędkości wiatru, a także elektrycznej mocy wyjściowej, napięć i prądów po stronie stało i zmiennoprądowej. Rejestrowane dane są automatycznie przesyłane do bazy danych Centrum Monitorowania i Akwizycji Danych (CMAD). Centrum Monitorowania i Akwizycji Danych, to zintegrowana platforma komunikacji i teletransmisji dla wielu heterogenicznych systemów aglomeracji danych.
Na potrzeby Atlasu Zasobów Otwartej Nauki AZON 2.0 przygotowane zostały procedury udostępniania zarejestrowanych w bazach CMAD wybranych pomiarów z przedstawionej instalacji fotowoltaicznej po stronie sieci niskiego napięcia (nN AC,układ trójfazowy). Zestawy danych prezentowane są w układzie roczno-miesięcznym i obejmują agregacje 10, 20, 30, 40 i 60 minutowe. Dane udostępniane są w plikach tekstowych w standardowym formacie CSV.

Struktura rekordu danych po stronie niskiego napięcia instalacji fotowoltaicznej AC (62 kolumny):
[POLE REKORDU] [JEDNOSTKA] [OPIS POLA REKORDU DANYCH]
TIME [s] czas rejestracji rekordu danych (pieczątka czasowa timestamp)
F [Hz] częstotliwość sieci nN AC
U1E [V] napięcie fazowe L1-N
U2E [V] napięcie fazowe L2-N
U3E [V] napięcie fazowe L3-N
U12 [V] napięcie przewodowe L1-L2 (międzyfazowe)
U23 [V] napięcie przewodowe L2-L3 (międzyfazowe)
U31 [V] napięcie przewodowe L3-L1 (międzyfazowe)
THD1E [%] współczynnik zawartości harmonicznych napięcia fazowego L1
THD2E [%] współczynnik zawartości harmonicznych napięcia fazowego L2
THD3E [%] współczynnik zawartości harmonicznych napięcia fazowego L3
PST1E [-] migotanie krótkookresowe PST L1
PST2E [-] migotanie krótkookresowe PST L2
PST3E [-] migotanie krótkookresowe PST L3
U1EH3 [V] trzecia harmoniczna napięcia fazowego L1
U1EH5 [V] piąta harmoniczna napięcia fazowego L1
U1EH7 [V] siódma harmoniczna napięcia fazowego L1
U1EH9 [V] dziewiąta harmoniczna napięcia fazowego L1
U1EH11 [V] jedenasta harmoniczna napięcia fazowego L1
U2EH3 [V] trzecia harmoniczna napięcia fazowego L2
U2EH5 [V] piąta harmoniczna napięcia fazowego L2
U2EH7 [V] siódma harmoniczna napięcia fazowego L2
U2EH9 [V] dziewiąta harmoniczna napięcia fazowego L2
U2EH11[V] jedenasta harmoniczna napięcia fazowego L2
U3EH3 [V] trzecia harmoniczna napięcia fazowego L3
U3EH5 [V] piąta harmoniczna napięcia fazowego L3
U3EH7 [V] siódma harmoniczna napięcia fazowego L3
U3EH9 [V] dziewiąta harmoniczna napięcia fazowego L3
U3EH11 [V] jedenasta harmoniczna napięcia fazowego L3
I1 [A] prąd fazowy L1
I2 [A] prąd fazowy L2
I3 [A] prąd fazowy L3
THD1 [%] współczynnik zawartości harmonicznych prądu fazowego L1
THD2 [%] współczynnik zawartości harmonicznych prądu fazowego L2
THD3 [%] współczynnik zawartości harmonicznych prądu fazowego L3
P1 [W] moc czynna L1
P2 [W] moc czynna L2
P3 [W] moc czynna L3
S1 [VA] moc pozorna L1
S2 [VA] moc pozorna L2
S3 [VA] moc pozorna L3
Q1 [Var] moc bierna L1
Q2 [Var] moc bierna L2
Q3 [Var] moc bierna L3
PF1 [-] współczynnik mocy (cos ҩ) U1E-I1
PF2 [-] współczynnik mocy (cos ҩ) U2E-I2
PF3 [-] współczynnik mocy (cos ҩ) U3E-I3
I1H3 [A] trzecia harmoniczna prądu fazowego L1
I1H5 [A] piąta harmoniczna prądu fazowego L1
I1H7 [A] siódma harmoniczna prądu fazowego L1
I1H9 [A] dziewiąta harmoniczna prądu fazowego L1
I1H11 [A] jedenasta harmoniczna prądu fazowego L1
I2H3 [A] trzecia harmoniczna prądu fazowego L2
I2H5 [A] piąta harmoniczna prądu fazowego L2
I2H7 [A] siódma harmoniczna prądu fazowego L2
I2H9 [A] dziewiąta harmoniczna prądu fazowego L2
I2H11 [A] jedenasta harmoniczna prądu fazowego L2
I3H3 [A] trzecia harmoniczna prądu fazowego L3
I3H5 [A] piąta harmoniczna prądu fazowego L3
I3H7 [A] siódma harmoniczna prądu fazowego L3
I3H9 [A] dziewiąta harmoniczna prądu fazowego L3
I3H11 [A] jedenasta harmoniczna prądu fazowego L3 (Polish)
Comments: Badawczo-Dydaktyczny System Fotowoltaiczny w Politechnice Wrocławskiej
Nazwa serii: AZON2-CMAD-BDSF-PWR
Na potrzeby Atlasu Zasobów Otwartej Nauki AZON 2.0 przygotowane zostały procedury udostępniania zarejestrowanych w bazach CMAD wybranych pomiarów z przedstawionej instalacji fotowoltaicznej po stronie sieci niskiego napięcia (nN AC,układ trójfazowy). Zestawy danych prezentowane są w układzie roczno-miesięcznym i obejmują agregacje 10, 20, 30, 40 i 60 minutowe. Dane udostępniane są w plikach tekstowych w standardowym formacie CSV.
Keywords "energia odnawialna"@pl, "telemetria"@pl, "monitorowanie warunków eksploatacyjnych"@pl, "bazy danych czasu rzeczywistego"@pl, "instalacja fotowoltaiczna"@pl
Classification Resource type: dataset, database
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: general public, pupils, students, teachers
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2017/2018
Resource language: Polish
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jarosław Szymańda
Availability date: 22-10-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Science PWr

Citation

Copied

Jarosław Szymańda. Badawczo-Dydaktyczny System Fotowoltaiczny w Politechnice Wrocławskiej. Dane pomiarowe 2018-10-01 - 2018-12-31. [dataset, database] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Badawczo-Dydaktyczny System Fotowoltaiczny w Politechnice Wrocławskiej. Dane pomiarowe 2018-04-01 - 2018-06-30

Jarosław Szymańda, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

LEO - PV*Sol on-line

Marcin Michalski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Badawczo-Dydaktyczny System Fotowoltaiczny w Politechnice Wrocławskiej. Dane pomiarowe 2018-04-01 - 2018-06-30

Jarosław Szymańda, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

LEO - SMA SunnyDesign

Marcin Michalski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

LEO - Pomiary instalacji fotowoltaicznych

video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

LEO - Zgłoszenie mikroinstalacji

Marcin Michalski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

See more